Služby

 

Auditorské služby

 • audit individuálních i konsolidovaných účetních závěrek podnikatelských subjektů
 • audity mezitímních účetních závěrek
 • ověření podkladů pro konsolidaci
 • audity projektů financovaných z dotací
 • další auditorské činnosti

 

Daňové poradenství

 • daňové poradenství pro společnosti i fyzické osoby
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů i jiných daní
 • zajištění odložení termínu podání přiznání k dani z příjmů
 • řešení daňové optimalizace
 • stanoviska k daňové problematice
 • zastupování klientů v daňovém řízení

 

Účetní služby

 • komplexní zpracování účetnictví podnikatelských subjektů
 • vypracovávání stanovisek k řešení účetních metodických problémů
 • spolupráce při sestavování účetních závěrek

 

Ostatní ekonomické služby

 • poradenství při zakládání společností včetně počátečního účetního a daňového servisu
 • poradenství při přeměnách společností
 • zpracování úvěrových plánů
 • zpracování a interpretace finanční analýzy
 • služby spojené s likvidací společností

 

Mzdy a personalistika

 • kompletní zpracování mezd
 • měsíční přehledy pro ZP a ČSSZ
 • vedení evidenčních a mzdových listů
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti